Hangzhou China Agrotime Agri-Tech Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $204,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Nane Nane Exhibition
  Ngày tham dự: 2016 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: TZ
  Giới thiệu: Booth addess:Opposite to TASO office near halotel booth Date:1-10 August 2016
  Tên triển lãm thương mại: AGRAME
  Ngày tham dự: 2016 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
Gửi email cho nhà cung cấp này